Theorie 7

De vier uiteinden in gereedheid hebben.

De zogenaamde vier uiteinden zijn: het einde van het bloed, het einde van het bot, het einde van het spieren en het einde van de pezen. Het haar is het uiteinde van het bloed, de tanden van de botten, de tong van het spieren en de vingernagels van de pezen.

De vier uiteinden in gereedheid hebben betekent dat bij het zetten van kracht het haar zo krachtig moet zijn alsof het rechtop staan kan, de tanden zo sterk zijn alsof ze goud kunnen breken, de tong de tanden weg kan duwen en de vingernagels zo sterk alsof ze botten kunnen breken (alleen als je dit bij alle vier de onderdelen bereikt ontstaat de innerlijke kracht). In het begin moet je met de geest het bloed en Qi naar de vier respectievelijke einden leiden. Na meer oefening verenigen de geest en de Qi zich als vanzelf. Alleen dan kan het lichaam meer energie genereren. Bij het zetten van kracht is het belangrijk om de gedachten naar de vier uiteinden te leiden en het hele lichaam hiervan bewust te maken. Als de gedachte door de reflexwerking van de zenuwen in de hersenen ontstaat, zal de beweging gecontroleerd en met een kracht-explosie uitgevoerd worden.

  1. Het haar is zo krachtig, alsof het kon staan. Dit betekent dat als je Kung Fu beoefent, je je hoofd bewust rechtop moet houden. Een gebogen hoofd en gebogen heupen moeten tijdens de Kung Fu-training te allen tijde vermeden worden. Wanneer de Qi het haar doordringt, kun je de vijand alleen al door je aanwezigheid angst aanjagen.
  1. De tanden zo sterk alsof ze goud kunnen breken. Dat wil zeggen dat de gezicht spieren aangespannen zijn en de tanden op elkaar. Dit om de Yuan Shen (Oer Geest) te verzamelen.
  1. De vingernagel zo krachtig alsof ze botten kunnen breken. Dit betekent dat we moetenproberen de kracht van de vuisten te concentreren op de nagels. Het bloed en Qi worden dan naar de vingertoppen geleid, waardoor de kracht beter wordt vrijgegeven.
  1. De tong is zo sterk alsof hij de tanden weg kan duwen. Tijdens de Kung Fu-training moeten de tanden op elkaar gehouden worden, de ogen krachtig zijn en de tong tegen het tandvlees drukken. Op deze manier wordt voorkomen dat men op de tong bijt en als de kin wordt aangevallen de tanden breken.

Breng 5 elementen in overeenstemming

Beoefenaars van Shaolin Kung Fu dienen te begrijpen dat de inwendige organen en lichaamsdelen samen een organische eenheid vormen. Door het uitoefenen van lichaamsbewegingen worden de organen gestimuleerd. Door interne beoefening (zoals Qi Gong of Chan-meditatie) worden de organen in balans gebracht en de vier lichaamsdelen en botten versterkt. Het menselijk lichaam kan in vijf interne categorieën en vijf externe categorie worden ingedeeld. De vijf externe categorieën zijn: de huid, pezen, botten, meridianen en spieren. De vijf interne categorieën zijn: longen, lever, nier, hart en milt. Deze interne en externe categorieën zijn nauw verbonden met de vijf elementen van metaal, hout, water, vuur en aarde.

De volgende voorbeelden illustreren deze situatie:

De longen worden geassocieerd met metaal. Ze staat in contact met de huid en het haar. Het overeenkomstige zintuig is de neus. Mensen met longproblemen zijn vaak verdrietig. Kung Fu-training stimuleert de long-Qi en brengt de Qi, bloed en lichaamsvloeistoffen naar de huid en het haar. Op deze manier wordt het immuunsysteem versterkt, verfrist het de ziel en zal de lichamelijke gezondheid toenemen.

De lever wordt geassocieerd met hout en staat in verbinding met de meridianen en de pezen. Het bijbehorende zintuig zijn de ogen. Omdat gezonde meridianen en pezen en nauwe samenhang hebben met de lever, tonen problemen van de lever zich vaak alleen door de ogen. Kung Fu-training verrijkt de lever, ontspant de meridianen en pezen en verbetert het gezichtsvermogen. Door Kung Fu-training word je mentaal kalmer en fysiek flexibeler.

De nieren worden geassocieerd met water en staan in verbinding met botten en het beenmerg. De bijbehorende zintuigen zijn de oren. Mensen met zwakke nieren hebben vaak pijn rondom de taille, oedeem op het lichaam en zwakke botten. De Kung Fu-training versterkt het bot en brengt de nieren in balans.

Het hart wordt geassocieerd met vuur en staat in verbinding met het hartmeridiaan. Het bijbehorende zintuig is de tong. Het hart verzorgt de bloedstroom in de meridianen en heeft de taak het hele lichaam van bloed te voorzien. Tevens wordt er gezegd dat in het hart de ziel huist. Hierdoor zal door de Kung Fu-training de focus tijdens intellectuele activiteiten beter zijn. Ook activeer het de innerlijke Qi, zodat het bloed in de juiste richting vrij door de meridianen kan stromen en de voedingsstoffen door het hele lichaam getransporteerd kunnen worden. Het doel van de toepassing van de drie harmonieën (harmonie tussen hart en geest, geest en Qi en Qi en kracht) is om de stroom van de Qi en het bloed krachtiger te maken.

De milt is verbonden met de aarde. Het communiceert met de spieren van de vier ledenmaten. Het bijbehorende zintuig is de mond. Mensen van wie de milt in goede staat is, hebben vaak een gespierd voorkomen. Bij milt- of maagproblemen is men vaak zwak en futloos. Door Kung Fu-training kunnen de voedingsstoffen gemakkelijker worden opgenomen en ook beter verdeeld worden in het lichaam. Op deze manier zal men sterker zijn, minder ziek worden en meer energie hebben.

De cyclus van de ontwikkeling van de vijf elementen:

Metaal verrijkt water, water voedt hout. Vuur laat hout branden, uit vuur wordt aarde gewonnen. Aarde produceert metaal en metaal staat voor de longen. Dat metaal water verrijkt, houdt in dat als de longen sterk zijn en de Qi rijk aanwezig is, de nieren gerevitaliseerd en verrijkt worden. Hierdoor zal men zich sneller kunnen bewegen omdat kracht afhankelijk van een heleboel Qi.

Water staat voor de nieren. Dat water hout voedt, houdt in dat als de nieren voldoende water bevatten de lever krachtig is. Wanneer de lever in goede staat is kan men lichamelijke beweging beter controleren en gemakkelijker reageren op aanvallen van welke aard dan ook.

Hout laat vuur verbranden. Vuur staat voor het hart. Wanneer men de lever verwarmt, brandt het vuur in het hart. Wanneer de ogen iets zien, ontstaat er in het hart (geest) een reactie. Door de reactie laait het vuur op en zal de Qi en het bloed de armen en benen gereed maken voor het gevecht. Wanneer een gedachte ontstaat, volgt de moed. Als de lever in goede staat is, zal men opmerkzaam zijn. Als je opmerkzaam bent, ben je ook moedig.

Uit vuur ontstaat aarde. Aarde staat voor de milt. Aangezien alles door de aarde is geschapen, is de milt de leider van de vijf elementen. Een gezonde milt en een gezonde maag vormen de basis voor het metabolisme. Omdat het hart gerelateerd is aan het zenuwstelsel, versterkt de vitaliteit van het hart het functioneren van de milt en de maag. Aarde produceert metaal. Metaal staat voor de longen. Aangezien de aarde de moeder van vijf elementen is, worden de stofwisseling actiever en de spieren sterker doordat de milt en de maag voldoende voedingsstoffen absorberen.

Controleer de cyclus van de vijf elementen:

Metaal splijt hout. De longen worden geassocieerd met metaal. Wanneer de longen gezond zijn, heb je een prachtig klinkende stem. Als de vijand deze stem hoort, worden zijn ogen angstig. Op deze manier wordt de theorie “metaal splijt hout” uitgelegd.

Vuur smelt metaal. Het hart wordt geassocieerd met vuur. Wanneer het hart sterk is, heb je veel moed. Als de vijand moedig en scherpzinnig is, laat hij zich door de stem niet verstoren. Op deze wijze wordt de theorie “vuur (moed) smelt metaal (stem)” uitgelegd.

Water dooft vuur. Aan de nieren is water toegewezen. Als de nieren sterk zijn, kunt u zo snel bewegen als de wind. Ook als de tegenstander erg dapper is, kunt u hem toch verslaan door een snelle aanval.

Aarde absorbeert water. Aan de milt is aarde toegewezen. Als de milt gezond is, kan je met heel veel kracht aanvallen. Zelfs als de vijand snel beweegt, kan hij nog steeds verliezen door gebrek aan kracht. Daarom wordt gezegd: ‘een sterke aanval is beter dan zeven of acht pogingen met weinig kracht’. Vaak overtreft kracht een groot deel van de andere vaardigheden. Kracht is echter niet het enige wat belangrijk is. Wat een persoon werkelijk sterk maakt, is de kennis die erachter schuil gaat. Als iemand daarnaast ook nog sterk is, kan hij een stuk makkelijker overwinnen. Dit wordt bedoeld met het gezegde “kracht (milt) overwint snelheid (nieren)”.

De interactie van de vijf elementen verwijst naar de effectieve samenwerking tussen de vijf elementen. Volgens de verslagen van de vuiststijlen van de Shaolin Tempel geldt: als de oren samenwerken met het hart, verbetert de essentie van het lichaam. Als de ogen met het hart consistent zijn, verbetert de scherpzinnigheid. Als de mond met het hart consistent is, vergroot de moed. Als de neus met het hart in overeenstemming is, verbetert de kracht. Als de handen met het hart consistent zijn, kunt u sneller reageren. Verder wordt beschreven: als je Kung Fu beoefent, moeten eerst de gedachten er zijn, dan het lichaam en vervolgens de handen. Wanneer alle vijf elementen samenwerken en de gedachten de beweging inzet, ontstaat de innerlijke kracht. Dit is de kracht van de gedachten. Dit is het principe van Kung Fu-training.

Het doel van Shaolin Kung Fu Training is de Boeddha natuur in zichzelf herkennen. Alle verlangens en begeertes afwerpen en zich volledig concentreren op de Kung Fu en Chan- beoefening is het hoogste doel.

%d bloggers liken dit: