Geschiedenis van de Shaolin Tempel

Geschiedenis van de Shaolin Tempel – een 1500 jaar oude traditie

IMGP0046

Het legendarische, door mythen omgeven en vaak als filmonderwerp gebruikte Shaolin Tempel bevindt zich aan de voet van de heilige berg Song Shan in het midden van China. Shaolin betekent “Jong bos” en verwijst naar de bosrijke omgeving waarin het klooster ligt. Het is de plaats waar het Chan (= Zen) boeddhisme zijn oorsprong vond en de geboorteplaats van kung fu (al valt dit te bediscussiëren).

De onstaansgeschiedenis van het klooster en de Shaolin cultuur

IMGP0089

Het Shaolin klooster werd gebouwd in het jaar 495 na Christus door de Chinese keizer Xiaowen om de Indiase monnik Batuo te huisvesten. Zijn legendarische reputatie dankt het klooster mede aan een andere Indiase monnik, Bodhidharma genaamd. Deze Bodhidharma was de achtentwintigste afstammeling van de historische Boeddha Shakyamuni en kwam naar Shaolin in 527. Aldaar mediteerde hij negen jaar in een berggrot achter de tempel (nu bekend als Dhamo grot). In deze periode ontwikkelde hij Chan boeddhisme en een reeks fysieke oefeningen waarmee hij de grondlegger van het Chan boeddhisme en Shaolin kung fu werd. Zijn theoretische en praktische leer werd vervolgens verder ontwikkeld  en geperfectioneerd door zijn Chinese studenten. Op deze manier is de combinatie van het boeddhisme en Shaolin kung fu verworden tot een manier waarop een student zich volledig kan ontwikkelen en de waarheid aan zijn of haar eigen lijf kan ondervinden.

Shaolin is daarnaast het enige klooster dat gevechtsmonniken heeft. Dit is te wijten aan de bevrijding van prins Li Shimin (598 – 649) van vijandelijke gevangenschap door de Shaolin monniken. Li Shimin, werd later tot keizer gekroond en staat momenteel bekend als een van de beste heersers die China gekend heeft. Uit dankbaarheid voor zijn bevrijding gaf hij het ​​klooster een speciale keizerlijke vergunning voor het trainen van gevechtsmonniken. Door deze bescherming tegen aanvallen kreeg het klooster de kans om in de vroege dagen van de Tangdynastie (618-714) zich uit te breiden tot het grootste boeddhistische bolwerk van China met meer dan 5000 gebouwen en meer dan 2000 monniken.

Deze status als het grootste boeddhistisch centrum maakte het Shaolin klooster de basis voor de verspreiding van Chan boeddhisme in China, Oost-Azië, en Japan. In de Yuan-dynastie (1271-1368) werden alle boeddhistische tempels van China door de keizer onder de leiding van de abt van het Shaolin klooster gesteld. In de Ming-dynastie (1368 -1644) vervolgens kende de Shaolin cultuur – die op dat moment uit boeddhisme , Shaolin kung fu en geneeskunde bestond – een enorme bloeiperiode.

In de eerste helft van de 20e eeuw – met de komst van het communisme – werd het klooster meerdere malen verwoest en werden de monniken verdreven. Elke keer waren de monniken echter in staat om de tempel te herbouwen en in de oude glorie te herstellen. Vandaag de dag bloeit de Shaolin Tempel, zowel wat betreft het boeddhisme als de krijgskunst, weer helemaal op.

De huidige abt, meester Shi Yongxin

De abt van de Shaolin tempel wordt beschouwd als de hoogste hoogwaardigheidsbekleder van het Chan boeddhisme, dat zelf over het algemeen wordt beschouwd als een van de grootste boeddhistische scholen ter wereld.

De huidige abt Zijne Heiligheid de Eerbiedwaardige Shi Yongxin is de dertigste abt van het Shaolin klooster sinds haar oprichting in 495. Sinds zijn vroegste jeugd is Shi Yongxin al monnik. Op de leeftijd van 22 werd hij verkozen tot voorzitter van de directiecomitees van het Shaolin klooster, waarmee hij de jongste leidinggevende boeddhistische monnik ter wereld werd. In 1999, toen hij 34 was, werd hij vervolgens aangesteld als abt van het tempelcomplex. Shi Yongxin is bovendien de enige boeddhistische leider die lid is van het communistische Chinese parlement.

Door zijn boeddhistische visie en enorme daadkracht heeft meester Shi Yongxin een grote bijdrage geleverd aan het herstel en de verspreiding van de Shaolin cultuur. Zo heeft hij onder andere het systeem van Shaolin kung fu hersteld en een grote collectie boeken en fotomateriaal over het Shaolin erfgoed verzameld. Ook zijn onder Shi Yongxin’s leiding grote sommen geld geïnvesteerd om het klooster te renoveren en in historische staat te herstellen. Daarnaast heeft de abt de kung fu showgroep, de Shaolin Tempel liefdadigheidsstichting, en de Shaolin Academie voor schilderkunst en kalligrafie opgericht. Boven

dien werkt Shi Yongxin actief aan de tournees van Shaolin monniken en het oprichten van Shaolin centra om zo de Shaolin cultuur ook buiten China verder te verspreiden.

Conclusie

Mede door deze inspanningen van abt Shi Yongxin beleeft de 1500 jaar oude Shaolin Tempel momenteel een ongeëvenaarde belangstelling in de landen buiten China. Als een magneet trekt het steeds meer en meer beoefenaars aan van over de hele wereld.

IMGP0184

%d bloggers liken dit: